Waarom werken aan mentaal welzijn belangrijk is in de bouw- en productiesector

18 okt ‘23
4 min
Werkprestaties
Redactie OpenUp
Gecontroleerd door psycholoog Marina Pacini
The Benefits of Prioritising Mental Well-Being in the Construction & Manufacturing Industries

In de bedrijvige wereld van de bouw, industrie en productie komt het welzijn van werknemers vaak op de tweede plaats. Kantoorpersoneel heeft de afgelopen jaren kunnen profiteren van een groeiend aantal initiatieven gericht op welzijn op de werkplek.

 

Maar werknemers in de bouw en productie hebben ondersteuning op het gebied van welzijn grotendeels moeten missen in hun bedrijfstak. En dat terwijl juist onregelmatige diensten en zwaar fysiek werk een grote impact hebben op hun welzijn.

 

 

Uitdagingen voor werknemers in de productie en bouw

 

Met welke uitdagingen voor hun fysieke én mentale welzijn krijgen medewerkers in de bouw en productie te maken? Wat zijn de gevolgen voor hun welzijn?

 

We bespreken de voordelen van welzijnsprogramma’s voor het voorkomen van gezondheidsproblemen in jouw bedrijf. Daarnaast geven we een aantal richtlijnen voor wat je als HR-afdeling kunt doen om deze uitdagingen in het welzijn van je medewerkers aan te pakken.

 

Werknemers in de productie- en bouwsector worstelen vaak met uitdagingen zoals: 

  • Onregelmatige werktijden: bijna 22% van de werknemers in de productie- en bouwsector heeft te maken met onregelmatige werktijden volgens een rapport van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk uit 2023 . Een stuk meer dan het gemiddelde in alle sectoren. Werken in diensten en op onregelmatige tijden verstoort het natuurlijke slaapritme, wat vaak leidt tot slaapstoornissen en meer uitdagingen om werk en privé in balans te houden.

 

  • Fysieke eisen: de aard van het werk in de bouw is lichamelijk uitputtend: zwaar tillen, werken in weer en wind en repetitieve taken. Dat kan leiden tot fysieke vermoeidheid en chronische gezondheidsproblemen.

 

  • Baanonzekerheid: veel bouwvakkers werken op projectbasis. Dat betekent dat ze niet altijd zeker zijn van hun baan en kan leiden tot financiële zorgen, wat weer een negatieve invloed heeft op hun mentale gezondheid.

 

  • Hoge druk en strakke deadlines: door strakke projectplanningen en de druk om deadlines te halen kunnen arbeiders stress en spanning ervaren, wat hun algehele welzijn negatief beïnvloed.

 

  • Isolement: werk in de bouw bestaat vaak uit eenzame taken of laat soms maar weinig ruimte voor sociaal contact met collega’s. Dat kan een gevoel van eenzaamheid geven en mentale spanning vergroten, vooral voor werknemers op afgelegen werklocaties.

 

Lees verder 🚧 Aan de slag met een platform voor mentaal welzijn: Zo implementeer je een welzijnsprogramma in de bouw, productie en techniek

 

 

De gevolgen als je het welzijn van productie- en bouwvakkers niet aanpakt

 

Volgens een onderzoek van HR Locker onder 500 bouwvakkers voelt 78% zich niet op hun gemak om over hun mentale welzijn te praten. Bovendien voelt in totaal 40% zich onder druk gezet om door te gaan met werken wanneer ze worstelen met hun mentale gezondheid en voelt 27% zich niet in staat om vrij te nemen voor hun mentale welzijn.

 

Het verwaarlozen van het welzijn van werknemers heeft niet alleen gevolgen voor de werknemers zelf, maar ook voor jou als werkgever. Een slecht welzijn van werknemers kan leiden tot verminderde werkprestaties, lagere motivatie, meer veiligheidsrisico’s en een hoger ziekteverzuim:

  • Verminderde werkprestaties: verminderd welzijn van werknemers leidt vaak tot lagere werkprestaties. Werknemers kunnen moeite hebben om zich te concentreren, fouten maken en minder productief zijn.

 

  • Lagere motivatie: wie worstelt met mentaal welzijn, ervaart vaak ook minder motivatie voor en tevredenheid over hun werk.

 

  • Meer veiligheidsrisico’s: het verwaarlozen van welzijn kan leiden tot hogere veiligheidsrisico’s op bouw- en productielocaties. Wanneer werknemers fysiek vermoeid zijn of zich door mentale problemen minder goed kunnen concentreren, lopen ze ook meer risico op ongelukken. Dat is dus niet alleen een gevaar voor henzelf, maar ook voor de veiligheid van collega’s.

 

  • Hoger ziekteverzuim: wie mentaal niet goed in zijn vel zit, zal eerder ziektedagen opnemen. En veelvoorkomend of langdurig verzuim onder medewerkers kan de planning van een project verstoren, efficiëntie verminderen en je middelen onder druk zetten.

De voordelen van prioriteit geven aan mentaal welzijn

 

Wanneer je als werkgever proactief programma’s voor preventie en ondersteuning bij welzijn aanbiedt, kan dat een groot verschil maken voor medewerkers in de bouw en productie.

 

Investeren in mentaal welzijn kan leiden tot een aantal positieve resultaten:

 

Hogere productiviteit

Problemen zoals stress, burn-out en langdurige uitval voorkomen leiden tot gezonder en gelukkiger personeel, maar ook tot meer productiviteit. Uit onderzoek van Deloitte blijkt dat werkgevers die investeren in mentaal welzijn gemiddeld een rendement van 5 keer behalen voor elke euro (of pond) die ze uitgeven. 

 

Meer veiligheid

Werknemers met wie het mentaal goed gaat zijn eerder alert en geconcentreerd op het werk, waardoor het risico op ongelukken en verwondingen afneemt. 

 

Lager verloop en hoger behoud werknemers 

Door welzijnsprogramma’s aan te bieden voor je medewerkers, geef je het signaal af dat hun gezondheid en geluk op waarde worden geschat. Zo’n blijk van waardering verhoogt voor veel mensen de werktevredenheid en kan daarmee ook personeelsverloop verminderen.

 

Minder ziekteverzuim

Professionele ondersteuning bij hun mentale welzijn kan werknemers helpen om te gaan met stress, spanning en depressieve gevoelens, zodat ze zich minder vaak ziekmelden.

 

Positieve bedrijfscultuur

Als jouw organisatie een gezonde cultuur stimuleert waarin open wordt gesproken over mentaal welzijn, creëer je daarmee een werkomgeving waarin aandacht, ruimte en steun is voor mentale zorgen. Daarin worden mensen die worstelen met hun mentale welzijn niet belachelijk en het draagt bij aan het doorbreken van het stigma.

Wil je op de hoogte blijven van mentaal welzijn op het werk? Word dan lid van onze nieuwsbrief voor regelmatige updates en ideeën.

Om deze voordelen een realiteit te maken in jouw organisatie, kun je als HR een aantal veranderingen die je kunt doorvoeren om het mentale welzijn van medewerkers in de bouw te verbeteren. En om langdurige problemen zoals stress, burn-out of depressie te voorkomen. 

 

Dit zijn een aantal oplossingen – van het aanbieden van een welzijnsprogramma tot het openbreken van je cultuur:

 

1. Bied praktische hulpmiddelen.
Verzamel en deel hulpmiddelen die branche-organisaties specifiek voor de productie- en bouwsector aanbieden. In het Verenigd Koninkrijk bieden organisaties als de Construction Industry Training Board (CITB) en de Institution of Occupational Safety and Health (IOSH) bijvoorbeeld waardevolle inzichten en hulpmiddelen met betrekking tot het welzijn van werknemers. 

 

2. Implementeer meetbare resultaten.
Meet het huidige niveau van mentaal welzijn in jouw bedrijf met een enquête. Stuur die vragenlijst regelmatig uit, zodat je trends en veranderingen kunt vinden – en op basis daarvan initiatieven kunt bepalen om het welzijn aan te pakken.

 

3. Geef het goede voorbeeld.
Laat leidinggevenden, teamleiders, managers en de directie de eerste stap nemen om vaker te bespreken hoe het met ze gaat op de werkvloer. Door met meerdere mensen in het bedrijf en top-down meer te delen over hoe ze zich voelen, moedig je andere medewerkers ook aan om zich open te stellen. Zo creëer je langzaam maar zeker een open cultuur waarin het oké is om het met collega’s te bespreken als je minder goed in je vel zit.

 

De centrale rol van HR bij het bevorderen van mentaal welzijn van werknemers

 

Als HR-afdeling speel je een belangrijke rol bij het herkennen én aanpakken van mentaal welzijn binnen je bedrijf. Bij OpenUp begrijpen we dat je medewerkers in de bouw en productie zo goed mogelijk wilt ondersteunen. 

 

Maar we begrijpen ook dat je als HR-team niet alles tegelijk kunt. Daarom bieden wij uitgrebeide oplossingen voor het verbeteren van het mentale welzijn in jouw organisatie. Van online sessies met onze erkende psychologen tot masterclasses, cursussen en praktische HR-hulpmiddelen. 

 

Ontdek hoe OpenUp jouw organisatie kan helpen om mentaal welzijn aan te pakken. Boek vandaag nog een demo.

Maandelijkse nieuwsbrief

Blijf up-to-date

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste blogs, webinars, interviews en informatie over mentaal welzijn voor jouw medewerkers.