Gegevens-beveiliging

Bij OpenUp staan privacy en veiligheid voorop.

Wij zijn een toonaangevend mentaal welzijnsplatform. Een belangrijk onderdeel van onze positie is het beschermen van de gegevens van onze klanten. OpenUp maakt gebruik van de best beschikbare beveiligingsmethoden.
Zo bieden we niet alleen de beste mentale zorg, maar dragen we ook zorg voor de beste gegevensbeveiliging.

 

 

 

 

Compliance

OpenUp is NEN7510 en ISO27001 gecertificeerd. Dit betekent dat we aan alle (wettelijke) eisen omtrent gegevensbeveiliging in de zorg voldoen.

We hechten veel belang aan het beschermen van de privacygevoelige gegevens die we beheren. We zijn op de hoogte van onze verplichtingen om aan de AVG te blijven voldoen.

Het gebruik van ons platform is 100% confidentieel

Alle sessies blijven volledig vertrouwelijk.

Wij delen geen informatie over wie gebruikmaakt van onze diensten en wat er wordt besproken. Het gebruik van OpenUp is voor werknemers dus volledig anoniem.

 

Wij nemen geen beeldmateriaal op van videosessies.

Wij maken geen beeldmateriaal van videosessies.

Wij delen of verkopen geen data aan derden.

Hoe en waarom jouw werknemers gebruikmaken van OpenUp is volledig vertrouwelijk. Trends en data zijn alleen op geanonimiseerde wijze zichtbaar voor HR managers. Wij delen of verkopen geen data aan derden.

Lees meer over ons Privacy- en Databeveiligingsbeleid.

Is OpenUp NEN7510 en ISO27001 gecertificeerd?

Ja zeker. Wij zijn NEN7510 en ISO27001 gecertificeerd, wat betekent dat wij voldoen aan de (wettelijk) gestelde eisen voor informatiebeveiliging binnen de zorg.

Is het videobellen wel veilig?

Zeker! Voor het videobellen gebruiken wij de beveiligde app 24sessions. Daarnaast zijn wederzijds vertrouwen en onze beroepscode leidend in onze dienstverlening.

Daarom is het voor ons vanzelfsprekend dat privacy een belangrijk recht is. Wij zijn dan ook NEN7510 en ISO27001 gecertificeerd, wat betekent dat wij voldoen aan de (wettelijk) gestelde eisen voor informatiebeveiliging binnen de zorg.

 

(Zie ook: Hoe is mijn privacy bij jullie gewaarborgd?)

Hoe is mijn privacy bij jullie gewaarborgd?

Bij OpenUp vinden we dat wederzijds vertrouwen en onze beroepscode leidend zijn in onze dienstverlening. Daarom is het voor ons vanzelfsprekend dat privacy een belangrijk recht is. Wij zijn dan ook NEN7510 en ISO27001 gecertificeerd, wat betekent dat wij voldoen aan de (wettelijk) gestelde eisen voor informatiebeveiliging binnen de zorg.

 

Onze bedrijfsvoering is zodanig ingericht dat je als (toekomstig) gebruiker van onze diensten zeker bent dat de persoonsgegevens die je met ons deelt in veilige handen zijn. Hieronder hebben we de uitgangspunten beschreven waarop ons beleid omtrent privacy & data trust. Voor meer informatie verwijzen we je naar ons gedetailleerde privacy statement.

 

Wat gebeurt er met mijn persoonlijke gegevens? ​

Wanneer je aan een van onze psychologen een hulpvraag stelt ga je een zogenoemde ‘geneeskundige behandelovereenkomst’ aan. Hiermee geef je ook toestemming voor het gebruik van je gegevens daar waar wij deze nodig hebben om jou goed te helpen met jouw hulpvraag. Behalve voor (psycho)medische en wettelijke doeleinden verwijderen wij gegevens, met betrekking tot je behandeling, zoveel mogelijk nadat deze is afgelopen. Je kan ten alle tijden je gegevens bij ons opvragen of laten verwijderen. Wij vragen je om toestemming voor het gebruik van je gegevens in geanonimiseerde of gepseudonimiseerde vorm voor de verbetering van onze diagnostiek en behandeling. Daarmee verbeteren wij onze (psycho)medische zorg voor toekomstige cliënten. Wij verwerken je gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor deze noodzakelijk zijn.

 

Wie mogen mijn persoonlijke gegevens inzien?
Inzichtelijkheid in en verwerking van je persoonsgegevens is beperkt. Wij verstrekken je persoonsgegevens niet aan derden, behalve als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze dienstverlening. Alleen medewerkers die betrokken zijn bij de behandeling hebben toegang tot je (psycho)medische gegevens, overige persoonsgegevens zijn alleen inzichtelijk voor medewerkers die deze nodig hebben voor onze bedrijfsvoering. Onze behandelaars zijn medisch gecertificeerd en vallen onder een beroepsgeheim. Overige medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Daar waar mogelijk werken wij zoveel mogelijk met geanonimiseerde of gepseudonimiseerde gegevens.

 

Hoe zit het met de beveiliging van onze online systemen en partijen waarmee wij samenwerken?
Onze systemen en processen zijn beveiligd om te voorkomen dat je gegevens gebruikt worden voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld zijn. Alle partners waar wij mee werken voor het leveren van onze diensten zijn geselecteerd op basis van strikte eisen met betrekking tot hun betrouwbaarheid, integriteit en veiligheid. Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met al onze partners.

 

Voldoet OpenUp aan alle geldende wetten en juridische richtlijnen?

Ja, wij voldoen aan alle geldende wetten en juridische richtlijnen. Wij voldoen aan alle richtlijnen die gelden binnen het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en bestaande regels over privacy in de zorg. Wij zijn NEN7510 en ISO27001 gecertificeerd, wat betekent dat wij voldoen aan de (wettelijk) gestelde eisen voor informatiebeveiliging binnen de zorg.

Hoe vertrouwelijk is de informatie die ik deel met OpenUp?

Informatie die je met ons deelt is vertrouwelijk en wordt behandeld als onderdeel van ons beroepsgeheim.

 

Bij OpenUp is wederzijds vertrouwen en onze beroepscode leidend in onze dienstverlening. Daarom is het voor ons vanzelfsprekend dat privacy een belangrijk recht is. Wij zijn dan ook NEN7510 en ISO27001 gecertificeerd, wat betekent dat wij voldoen aan de (wettelijk) gestelde eisen voor informatiebeveiliging binnen de zorg.

 

Wij delen geen persoonlijke informatie zonder jouw expliciete goedkeuring, ook niet aan jouw werkgever indien zij een samenwerking hebben met OpenUp.

Weet mijn werkgever dat ik gebruik maak van de diensten van OpenUp?

Nee, wij delen geen persoonlijke informatie met je werkgever zonder jouw expliciete goedkeuring. Bij OpenUp zijn wederzijds vertrouwen en onze beroepscode leidend in onze dienstverlening.

 

Mocht het consult worden aangeboden door je werkgever, dan betalen zij wel de rekening. Wij hebben afgesproken dat op de rekening niet aangegeven wordt om wie het gaat. Zo is de vertrouwelijkheid gewaarborgd.