5 tips om medewerkers effectief te ondersteunen bij mentale uitdagingen

25 mei ‘22
5 min
Werkprestaties
Redactie OpenUp

De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor mentale zorg, waarbij online mentale ondersteuning hard in populariteit groeit. Ook medewerkers zijn hun mentale gezondheid steeds belangrijker zijn gaan vinden, geeft 55% van de HR-professionals aan in recent onderzoek van OpenUp. Hoe speel je hier als organisatie op in?

 

Een uitgebreid artikel van McKinsey & Company onderstreept de noodzaak van mentale ondersteuning op de werkvloer en laat zien hoe grote corporates hier nu al op inspelen. MT/Sprout waarschuwt voor het prijskaartje dat wacht wanneer mentale gezondheid binnen bedrijven wordt genegeerd. Beide artikelen laten de groeiende behoefte van bedrijven en medewerkers zien voor meer ondersteuning bij mentale hulpvragen.

 

Mentale gezondheid van werknemers

 

Het is niet alleen erg prijzig wanneer de mentale gezondheid van werknemers achteruit gaat, het gaat ook ten koste van de productiviteit, de werknemerstevredenheid en het verzuim. De juiste mentale ondersteuning, ook preventief, draagt op alle fronten bij aan een gezonde(re) organisatie.

 

De mentale gezondheid van werknemers is het afgelopen jaar flink achteruit gegaan, zo blijkt uit recent onderzoek van OpenUp. 33% van werknemers tussen de 18 en 65 jaar geeft aan dat hun mentale gezondheid achteruit gegaan is sinds het begin van de coronapandemie. Bij de jongere groep, onder de 36 jaar, is dit zelfs 43%.

 

Het baart zorgen dat 67% van de werknemers aangeeft niet te weten wie ze kunnen benaderen, of wat ze moeten doen bij mentale hulpvragen. 45% geeft zelfs aan het gevoel te hebben mentale hulpvragen intern niet te kunnen bespreken. Het gevolg is dat een kwart van alle werknemers worstelt met hun mentale gezondheid en hiervoor op zoek is naar tips, adviezen of contact met een psycholoog.

 

Door als bedrijf met OpenUp samen te werken, geef je werknemers een duidelijk en laagdrempelig loket waar ze heen kunnen als ze niet lekker in hun vel zitten. Door zowel 1-op-1 coaching, groepssessies en online zelfhulpprogramma’s op een toegankelijke manier aan te bieden zorgen we dat er voor iedere werknemer wat is.

 

De grootste uitdagingen voor HR-professionals

 

Steeds meer werknemers kloppen bij HR aan voor hulp. Uit recent onderzoek blijkt dat 42% van de HR-professionals het afgelopen jaar meer mensen aan hun (digitale) bureau heeft gezien met mentale hulpvragen. Bovendien geeft 43% aan dat het verzuim door deze mentale achteruitgang is toegenomen. De behoefte aan extra ondersteuning neemt toe.

 

HR-medewerkers zijn op zoek naar manieren om hun medewerkers goede ondersteuning te kunnen (blijven) bieden. Hierbij worden drie grote uitdagingen gezien:

 

  • 83% van de HR-professionals heeft vanwege de afstand weinig tot geen contact met medewerkers, waardoor het zicht op de mentale gezondheid binnen het bedrijf vertroebelt of zelfs verdwijnt;
  • 55% van de HR-professionals geeft aan dat er intern weinig tot niets is ingericht om werknemers met mentale hulpvragen de juiste ondersteuning te kunnen bieden;
  • 37% van de HR-professionals vindt het moeilijk om zelf ondersteuning te bieden bij mentale hulpvragen door gebrek aan vertrouwen, kennis, comfort of ervaring.

 

Deze tips helpen om werknemers te ondersteunen bij mentale uitdagingen.

 

1. Wees nieuwsgierig, maar oordeel niet

 

Om erachter te komen wat er echt speelt bij medewerkers, wees open, nieuwsgierig en stel vragen. Vraag door wanneer je eerste vraag niet (goed) beantwoord wordt. Probeer te doorgronden waarom iemand iets zegt, of niet zegt.

 

Vraag niet alleen hoe het met iemand gaat, maar vooral waarom het zo gaat. Wat zorgt ervoor dat iemand zich zo voelt? Laat hierbij je oordelen en je mening thuis en ga niet direct over tot oplossingen of conclusies. Luister, verzamel informatie, en denk na het gesprek pas na over mogelijke oplossingen.

 

 

2. Stel jezelf open

 

Als je wilt dat de ander zich openstelt, helpt het in alle gevallen om bij jezelf te beginnen. Door jezelf kwetsbaar op te stellen zullen medewerkers sneller geneigd zijn zich ook van hun kwetsbare kant te laten zien.

 

Krijg je een medewerker moeilijk mee in een gesprek? Vertel hoe jij je momenteel voelt of geef voorbeelden van recente situaties waar jij even minder lekker in je vel zat. Dit hoeft niet iets groots te zijn.

 

Chris Byrne, head of e-commerce bij Bestseller, geeft een goed voorbeeld: “Ik kom uit een tijd waar praten over mentale gezondheid niet makkelijk was, waar het gezien werd als een zwakte. Door mijn eigen ervaringen te delen, en samen te werken met OpenUp, hoop ik dat onze medewerkers zich open durven te stellen. Het helpt je namelijk om als individu te groeien. Het is onderdeel van je persoonlijke ontwikkeling.”

 

3. Zorg voor bereikbaarheid & verhoog de capaciteit

 

Maak tijd voor je medewerkers en zorg dat je altijd bereikbaar bent. Ondersteuning bieden bij mentale hulpvragen is erg lastig wanneer je dat tussen andere taken door moet doen. Reserveer tijd in je agenda zodat je met volle aandacht kunt luisteren. Lukt het je niet alleen? Zorg dat collega’s je kunnen ondersteunen of ga op zoek naar een externe partij die je hierbij kan helpen.

 

Co-founder van Spryng, Marc Rottinghuis legt uit: “Door binnen 24 uur een gesprek aan te kunnen bieden bij een professional, maak je de stap naar hulp kleiner, waardoor de stap ook sneller gezet wordt. Praten lucht altijd op, en wat ons betreft: hoe sneller, hoe beter.”

 

4. Zorg voor meetbare uitkomsten

 

Meten is weten. Wanneer je de mentale gezondheid binnen je bedrijf in kaart gaat brengen, is het verstandig om te werken met meetbare uitkomsten. Zorg voor een duidelijke survey met vooropgestelde antwoordmogelijkheden, dit helpt om een visueel beeld te krijgen bij de status van de mentale gezondheid binnen de organisatie. Doe dit minstens één keer per kwartaal. Op deze manier krijg je inzichten in trends en kun je op basis hiervan oplossingen bedenken.

 

Roos Schelvis, beleidsadviseur van de Erasmus Universiteit, vertelt hoe zij dit doen: “We willen niet alleen inzage krijgen op individueel vlak, maar ook per team en per faculteit. We willen een gelaagde aanpak uitrollen, en starten met een proces om in kaart te brengen welke oplossingen er op die verschillende niveaus nodig zijn. Zo kunnen we binnen de hele organisatie veranderingen doorvoeren. Zonder dat wij te weten komen wie welke hulpvraag stelt helpt OpenUp ons bij het in kaart brengen van trends, zodat wij hier beslissingen op kunnen nemen.”

 

5. Kies voor een persoonlijke benadering

 

Het klinkt logisch, maar toch wordt het vaak over het hoofd gezien: een persoonlijke aanpak. Iedereen is anders, dus voor iedereen werkt ook iets anders. De een vindt het fijn om met iemand te praten, terwijl de ander graag luistert of leest hoe anderen omgaan met mentale hulpvragen. Wees bewust van persoonlijke behoeftes en zoek op basis hiervan bijpassende oplossingen.

 

Bij OpenUp bieden we de werknemers van onze klanten toegang tot 1-op-1 gesprekken met een psycholoog. Daarnaast organiseren we mindfulness sessies, masterclasses, interviews en onderzoeken en bieden we online zelfhulpprogramma’s en bruikbare blogartikelen en guides. Op deze manier vindt elk individu een passende manier om aan zijn of haar mentale gezondheid te werken.

 

Lees hier de ervaringen van Lara Herpers, People & Culture Director bij Team5pm: “Aandacht voor mentaal welzijn moet door het hele bedrijf verweven zijn.” Lara Herpers (Director People & Culture @ Team5pm)