Hoe ga je in gesprek met medewerkers met mentale uitdagingen?

29 mrt ‘21
3 min
Gijs Coppens

Mentale gezondheid is belangrijk voor een goede basis in het leven, ook op werk. Hoewel de aandacht voor mentale uitdagingen op de werkvloer stijgt, blijkt het vaak toch een lastig onderwerp. Hoe maak je mentale uitdagingen intern bespreekbaar?

 

De coronacrisis heeft onze mentale gezondheid flink onder druk gezet. Tegelijkertijd heeft de crisis gezorgd voor meer (nodige) aandacht voor dit onderwerp. Ook al groeit de aandacht voor mentale hulpvragen, er wordt binnen organisaties nog niet altijd makkelijk over gesproken. Hoe breng je als HR het gesprek op gang?

 

Meer aandacht voor mentale gezondheid

 

Medewerkers vinden hun mentale gezondheid steeds belangrijker, daarmee wordt het dat ook voor organisaties. Ook al is het onderwerp vaak – zeker in specifieke organisatieculturen – nog taboe, mentale gezondheid wordt steeds meer onderwerp van gesprek op de werkvloer.

Uit recent onderzoek van OpenUp (*) onder ruim 540 beslissingsbevoegde HR-professionals, geeft 56% van de HR-medewerkers aan dat medewerkers hun mentale gezondheid sinds de coronacrisis belangrijker zijn gaan vinden. Daarbij zegt 42% dat privé en mentale problematiek door de coronacrisis onderwerp van gesprek is geworden binnen werksferen.


* Op 30 november 2020 deed OpenUp onderzoek naar de impact van het coronavirus op het mentaal welzijn van werknemers en organisaties, door de ogen van HR-medewerkers.

 

Hoe maak je mentale hulpvragen intern bespreekbaar?

 

Ook al is de organisatiecultuur nog zo open, het is niet voor iedereen even makkelijk om zich open te stellen. Veel mensen vermijden, vaak uit schaamte, het gesprek. Hoe maak je mentale hulpvragen intern bespreekbaar?

 

1. Creëer de juiste (veilige) setting

 

Een gevoel van veiligheid is essentieel. Niet iedereen die mentale uitdagingen ervaart vindt het makkelijk erover te praten. We doen dit alleen als we ons veilig voelen, hier kun je als HR-professional aan bijdragen.

Zorg er in de eerste plaats voor dat je bewust de juiste gesprekspartner kiest. Niet iedereen voelt zich bij iedereen op het gemak. Is het de leidinggevende die het gesprek beter kan voeren, een meer ervaren collega of iemand van HR? Het gaat erom dat iemand openlijk kan spreken, in een setting waarin die persoon zich niet beoordeeld of veroordeeld voelt.

Zorg voor een goed aanknopingspunt tijdens het gesprek. Denk hierbij aan actuele gebeurtenissen op werk of de resultaten uit een tevredenheidsonderzoek, zodat je gezamenlijk ervaringen hierover kunt delen.

Daarnaast kan het helpen om ook jouw kwetsbare kant te laten zien, als je wilt dat een ander zichzelf blootgeeft. Een geval van: ‘practice what you preach’. Jezelf kwetsbaar opstellen is een kracht. Het zorgt voor meer verbinding en contact met de ander wanneer je een persoonlijke kant van jezelf laat zien.

 

2. Zorg dat iemand gehoord en gezien voelt

 

Het gevoel gehoord te worden, waardering en begrip te krijgen, is een van onze basisbehoeftes. Probeer tijdens een gesprek iemand dan ook echt te begrijpen door in hun hoofd te kruipen.  Stel vragen en vraag door. Waarom voelt iemand zich zo? Hoe lang speelt dit al? Waarom is het zo lastig? Vraag ook naar hoe het voelt voor iemand om de hulpvraag te delen en wat de persoon het liefst zou willen in deze situatie.

Het helpt om tijdens het gesprek iemands gedrag te bekrachtigen. Door een compliment te geven of stil te staan bij de moed die het vergt om om hulp te vragen, voelt iemand zich meer gezien.

Daarnaast is een goede opvolging belangrijk, een eenmalig gesprek is vaak niet voldoende. Plan een vervolggesprek in of maak het samenkomen structureel. Zorg dat je op de radar blijft en dat het onderwerp op de agenda blijft staan (ook als Corona straks verleden tijd is).

 

3. Biedt perspectief

 

Je wilt iemand perspectief bieden op mogelijke oplossingen, probeer of je deze samen kunt vinden. Brainstorm over mogelijke opties en wanneer deze er niet zijn, ga dan samen in gesprek over hoe iemand zo’n periode toch het beste door kan komen.

Kijk naar wat iemand echt helpt, naar hoe iemand goed voor zichzelf kan zorgen en wat nodig is om het hoofd boven water te kunnen houden. Voor de een is een vakantie de oplossing, of het (tijdelijk) wegnemen van taken en verantwoordelijkheden. De ander kan geholpen zijn bij een betere dagplanning of meer contact met collega’s. Speel in op de individuele behoefte, het is altijd maatwerk.

Stel voor om het gesprek op korte termijn te vervolgen, om zo samen zicht te houden op de ontwikkelingen en sneller te kunnen bijsturen waar nodig. Benoem daarnaast wat de opties zijn binnen jouw organisatie als iemand verder in gesprek wil, denk aan een vertrouwenspersoon of professionele hulp.

 

Tips om medewerkers te ondersteunen bij mentale uitdagingen

 

Ben je op zoek naar tips om medewerkers te ondersteunen bij mentale uitdagingen? OpenUp psychologen, en HR-professionals van onze klanten, hebben vijf praktische tips uitgewerkt in ons e-book ‘5 tips om werknemers te ondersteunen bij mentale uitdagingen. Je kunt dit e-book hier lezen.

 

OpenUp voor bedrijven

 

Voor iedereen geldt dat de pandemie onze mentale gezondheid flink onder druk heeft gezet. Hulp van een professional, die bij mentale hulpvragen de juiste tips en handvatten kan geven, is waardevoller dan ooit.

Wil je weten wat OpenUp voor jouw bedrijf kan betekenen? Lees er alles over via onderstaande knop.

 

OpenUp voor bedrijven

 

Opmerkingen of vragen naar aanleiding van het in dit artikel genoemde onderzoek? Of een andere vraag? Je kunt altijd mailen naar [email protected].