myBrand Conclusion

Uitdaging

Het bevorderen van de weerbaarheid van de verschillende teams en het gesprek rond mentaal welzijn normaliseren door bewustwording, communicatie en samenwerking.

Oplossing

Aanbieden van een breed scala aan diensten ter ondersteuning van werknemers op het gebied van mentaal welzijn., waaronder leiderschapstrainingen, een ontwikkelingsprogramma en ondersteuning door derden, zoals OpenUp. 

Bij OpenUp geloven we sterk dat het belangrijk is om een werkplek te creëren waarin werknemers zich op hun gemak voelen om hun gedachten en gevoelens te delen. We kunnen met trots constateren dat we niet de enigen zijn die op basis van deze filosofie werken.

 

Ook myBrand Conclusion, heeft eenzelfde missie om de weg vrij te maken voor hun medewerkers om aan een goede mentale gezondheid te werken. Roel Knoppers, Algemeen Directeur bij myBrand Conclusion, Magdalena Ligtenberg, HR Business Partner bij myBrand Conclusion, en Annemieke Brouwer, Business Specialist Arbo & Vitaliteit bij Conclusion, bespraken de fundamentele rol van veerkracht binnen de SAP en OutSystems dienstverlener. Zij deelden hun ervaring met OpenUp met ons, evenals de positieve effecten van dit strategisch partnership, voor zowel myBrand Conclusion als het Conclusion ecosysteem.

Hoe werken jullie aan het bevorderen van het welzijn van jullie werknemers?

 

Roel: Wij hebben de missie om de best gewaardeerde SAP en OutSystems dienstverlener in de markt te zijn. Dit betekent dat wij een bijzonder sterke focus hebben op klanttevredenheid en customer delight. Wij geloven dat het bereiken van customer delight alleen mogelijk is als je medewerkers tevreden zijn: geen tevreden klant zonder tevreden collega en omgekeerd. Om het welzijn van de collega’s te waarborgen hebben wij, gezien de sterke groei van de organisatie in de afgelopen jaren, de functie van teamleider geïntroduceerd. Met als duidelijk doel de beleving te verbeteren en de tevredenheid van de collega’s te verhogen. Het doel is alle collega’s de aandacht te geven die zij nodig hebben voor hun ontwikkeling in deze snel veranderende wereld. Daarnaast hebben wij, wat wij noemen, ‘myCoaches’ aangesteld. Ongeveer 15, binnen de organisatie opgeleide coaches, ondersteunen onze medewerkers met name bij die onderwerpen die mensen moeilijk met hun teamleider kunnen bespreken. Daarnaast bieden we OpenUp aan als extra service voor wie met een professional wil spreken.

 

 

In hoeveel landen en aan hoeveel werknemers bieden jullie onze diensten aan?

 

Roel: Wij bedienen voornamelijk klanten op de Nederlandse markt en bieden al onze medewerkers de OpenUp service aan. Op dit moment meer dan 400, vanuit drie kantoren in Nederland.

 

Annemieke: Wij bieden de OpenUp diensten aan bij alle medewerkers van het Conclusion ecosysteem. Dit is vrij uniek, omdat onze bedrijven veel autonomie hebben om hun eigen keuzes te maken. Met OpenUp was er geen enkele discussie; alle bedrijven waren enthousiast om gebruik te kunnen maken van dit platform.

“Collega’s waarderen het dat ze direct hulp krijgen, dus dat is echt waardevol voor ons.”

Wat maakt OpenUp een waardevolle aanwinst voor jullie welzijnsstrategie?

 

Magdalena: We verwijzen mensen actief door naar OpenUp en vragen hen altijd hoe ze het proces hebben ervaren en wat ze vonden van de hulp die ze kregen. De reacties die we krijgen zijn altijd zeer positief. Collega’s waarderen het dat ze direct hulp krijgen, dus dat is echt waardevol voor ons.

 

 

Waar richt jullie HR-team zich dit jaar op als het gaat om mentaal welzijn?

 

Magdalena: Dit jaar richten we ons specifiek op on-the-job training voor onze teamleiders. Aangezien zij nauw contact hebben met hun teamleden, vinden wij het essentieel om hen de juiste hulpmiddelen te bieden, zodat zij echt diepgaande en betekenisvolle gesprekken kunnen voeren. Om dat te bereiken, zijn wij voor onze teamleiders een opleidingsprogramma gestart. Hierbij leren en oefenen zij om feedback te kunnen geven. Maar ook hoe zij het beste collega’s kunnen begeleiden die het lastig vinden om hun persoonlijke ontwikkeldoelstellingen te formuleren. Vorig jaar hebben we drie sessies afgerond, dit jaar hebben we dit voortgezet. Ook gaan we onze nieuwe teamleiders trainen in diezelfde expertise. Voor wat betreft de ondersteuning van het welzijn van collega’s werken we samen met verschillende partijen die betrokken zijn bij het op peil houden van het welzijn van onze collega’s of die hen actief proberen te helpen wanneer dat nodig is. Vanuit onze HR-rol proberen we zoveel mogelijk betrokken te zijn, vooral wanneer iemand aangeeft zich niet goed te voelen.

 

 

Waarom denk je dat veerkracht van je werknemers belangrijk is voor jullie sector?

 

Roel: Ik denk dat daar verschillende redenen voor zijn. Zoals ik al zei, de wereld verandert snel, vooral binnen de omgeving van SAP en OutSystems. De producten die SAP en OutSystems aan hun klanten leveren, maar vooral de manier waarop die producten moeten worden geïmplementeerd, veranderen drastisch. Dit betekent dat wij onze mensen continu moeten opleiden en om ervoor te zorgen dat ze toekomstbestendig zijn en waarde kunnen blijven toevoegen voor onze klanten.

 

 

Welke omstandigheden binnen jullie bedrijf vereisen veerkracht van jullie werknemers, bijvoorbeeld als het gaat om dagelijkse werkzaamheden of veranderingsprocessen?

 

Roel: Veranderingen doormaken is iets waar mensen niet altijd blij mee zijn en voor velen gaat verandering gepaard met enige vorm van stress. Dit betekent dat we er enerzijds voor moeten zorgen dat we collega’s gemotiveerd houden en hen de ruimte geven om alle veranderingen die op hen af komen op hun tempo door te maken. Maar anderzijds moeten we ons ook bewust zijn van hun welzijn en ervoor zorgen dat dit niet in het gedrang komt. Het is dus belangrijk dat we het ongemak dat verandering met zich meebrengt onderkennen en collega’s de juiste handvatten geven om weerbaar te blijven. En we moeten niet vergeten dat veranderingen ook veel plezier en positiviteit met zich meebrengen!

 

 

Hoe ondersteunen jullie de teams bij het omgaan met hoge werkdruk?

 

Roel: Om een voorbeeld te noemen: onze myCoaches organiseren ‘boostsessies’ en snijden hierin onderwerpen aan die voor onze medewerkers belangrijk zijn. Je kunt dan denken aan: op de de juiste manier feedback geven aan elkaar, timemanagement, enzovoort. Daarnaast bieden we met ons ontwikkelprogramma ‘Consultant of the Future’ niet alleen theoretische trainingen aan zoals SAP finance en logistiek, maar geven we juist ook trainingen over methodieken en consultancyvaardigheden. Naast al deze zakelijke activiteiten, vinden wij dat we er ook voor moeten zorgen dat mensen elkaar persoonlijk kunnen ontmoeten. Daarom investeren we veel in sociale evenementen.

 

Magdalena: Onze teamleiders staan dicht bij hun mensen en spreken hen minimaal eens per maand over hoe het gaat met de collega. De teamleiders spelen dus een heel belangrijke rol bij het opbouwen van veerkracht van onze teams. Zij signaleren actief wanneer een collega vast loopt thuis of op het werk.

 

Annemieke: Vanuit Conclusion bieden we daarnaast nog extra vitaliteitsaciviteiten aan. Daar doen vanuit alle bedrijven in het ecosysteem collega’s aan mee. Denk aan een online webinar over veerkracht of aan ‘wandel naar je werk dag’.  Dit doen we vanuit de visie die we hebben geformuleerd op duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers bij Conclusion. Zo kijken we niet alleen naar vitaliteit, maar ook naar motivatie, vaardigheden en groei. Deze integrale aanpak is essentieel: het gaat niet alleen om medewerkers weerbaarder maken. Het komt bovenop echte aandacht, zorgen dat ze goed worden opgeleid, dat medewerkers begrijpen wat er van hen wordt verwacht, dat ze zich prettig voelen en dat ze blij zijn met wat ze doen. We doen er dus veel aan om onze teams te ondersteunen, zowel vanuit HR als vanuit de leidinggevenden in onze organisatie.

Zet de eerste stap richting mentaal welzijn in jouw bedrijf.

👉 Plan een gratis demo in

Mensen hebben soms ook wat extra hulp nodig bij hun persoonlijke zorgen. Iets wat nog wel eens moeilijk bespreekbaar kan zijn met iemand binnen het bedrijf.

Hoe past OpenUp in jullie open cultuur?

 

Magdalena: Onze teamleiders en myCoaches kunnen onze collega’s op  zakelijk vlak helpen, maar soms is dat niet genoeg. Mensen hebben soms ook wat extra hulp nodig bij hun persoonlijke zorgen. Iets wat nog wel eens moeilijk bespreekbaar kan zijn met iemand binnen het bedrijf. OpenUp heeft een echte toegevoegde waarde, omdat het een deskundige buitenstaander is waar mensen veilig de dingen kunnen delen waar ze mee zitten of waar ze misschien dagelijks mee worstelen. En dit is waar OpenUp voor ons een verschil maakt naast al het andere dat we al doen.

 

Roel: myCoaches kunnen tot een bepaald niveau ondersteuning bieden, daarnaast zijn ze bereid de persoon door te verwijzen naar meer professionele hulp. En dit is geweldig, want er zullen altijd omstandigheden zijn waarin we niet in staat zijn om binnen de organisatie te helpen. Dan is het van belang om een alternatieve oplossing te kunnen bieden. Ik denk ook dat het voor mensen gemakkelijker is om naar OpenUp te gaan dan naar hun huisarts voor een psychologisch consult – de drempel is veel lager bij OpenUp.

 

 

Hoe wijzen jullie collega’s op de mogelijkheid om met iemand van buitenaf te spreken, mocht dat nodig zijn?

 

Roel: Wij hebben onze HR Business Partners, die in nauw contact staan met de teamleiders en via hen dus ook met de meer delicate situaties die extra aandacht vereisen. We communiceren ook regelmatig over de mogelijkheid om van OpenUp gebruik te maken. Zo hebben we bijvoorbeeld extra aandacht aan OpenUp besteed net na de aardbevingen in Turkije en Syrië, omdat we een heel aantal collega’s hebben die daar familie hebben wonen. We benoemen OpenUp actief als mogelijkheid om hulp te krijgen, zodat iedereen zich bewust is van deze optie. 

 

Magdalena: Mond-tot-mondreclame speelt hierbij ook een grote rol. Als iemand een positieve ervaring heeft gehad met OpenUp en een collega ziet worstelen met problemen, zien we dat er vrij snel wordt gezegd “Heb je al contact gehad met OpenUp? Want het heeft mij echt geholpen.” En ik denk dat dat de meest krachtige manier is om het nieuws te verspreiden. 

 

Annemieke: Binnen het hele ecosysteem noemen we OpenUp bij elke gelegenheid die we krijgen. We gebruiken veel van jullie content en we zien dat het in het hele ecosysteem wordt gedeeld. Mensen weten wat OpenUp is, wat wij zelf bieden en wat jullie bieden. Dit speelt op zijn beurt een grote rol in het meer geaccepteerd en bespreekbaar maken van mentaal welzijn en is een van de redenen waarom we met jullie zijn gaan samenwerken. Twee dingen springen er voor ons echt uit: ten eerste de lage drempel om hulp te krijgen en ten tweede alle middelen die jullie aanbieden, waaronder masterclasses, cursussen en self-check-ins. Dit alles bij elkaar draagt ertoe bij dat mentaal welzijn een normaal onderwerp wordt om over te praten. Al onze bedrijven doen hier veel aan en het goede nieuws is dat de dingen die we doen werken. En ik denk dat we daar echt trots op mogen zijn.

 

 

Wat is volgens jullie de invloed van de directie op de veerkracht van werknemers binnen een organisatie? En hoe werk je zelf aan je eigen veerkracht?

 

Roel: Wij geloven er sterk in dat goed voorbeeld, goed doet volgen. Daarnaast waarderen we alle verschillende meningen van medewerkers binnen de organisatie. Zelf probeer ik er altijd voor te zorgen dat ik fit-for-the-job blijf. Ik besteed aandacht aan mijn persoonlijke ontwikkeling, vraag om feedback van anderen en, nog belangrijker, blijf openstaan om die feedback te ontvangen. Zichtbaarheid is voor mij ook belangrijk. Ik ben veel op kantoor, praat met de collega’s en zorg ervoor dat ik weet hoe het met iedereen gaat. Dat zijn van die kleine dingen die niet veel tijd kosten, maar een enorm verschil maken. Voor wat betreft mijn persoonlijke veerkracht: ik zorg ervoor dat ik naar mezelf en mijn lichaam luister en ontstress door te sporten.

Heb je vragen of wil je meer weten over wat we doen?

👉 Plan een gratis demo in

“Mensen weten wat OpenUp is, wat wij zelf bieden en wat jullie bieden. Dit speelt op zijn beurt een grote rol in het meer geaccepteerd en bespreekbaar maken van mentaal welzijn en is een van de redenen waarom we met jullie zijn gaan samenwerken. “

Wat betekent mentaal welzijn persoonlijk voor jou? En welk advies zou je willen geven aan anderen?

 

Magdalena: Persoonlijk meet ik mijn mentale welzijn aan de hand van hoe snel ik weer op een normaal stressniveau zit, nadat een gebeurtenis mij op een negatieve manier heeft beïnvloed. Als ik zie dat het veel te lang duurt om terug te keren naar mijn “standaard” niveau, focus ik me op wat er om me heen gebeurt, zowel in mijn werk als in mijn privéleven. Ik praat met mensen om me heen die me kunnen helpen met de moeilijkheden die ik heb en ik zoek steun. Mijn advies aan anderen zou zijn: wees niet bang om hulp te vragen, want er is niets belangrijker dan voor jezelf te zorgen en je goed te voelen. De meeste mensen worden gelukkig van het helpen van andere mensen om hen heen, maar dat vereist dat je eerst goed voor jezelf zorgt.

 

Annemieke: Als het gaat om mentaal welzijn, denk ik echt dat het belangrijk is om te benadrukken dat we het allemaal wel eens moeilijk hebben en dat niemand perfect is. We zijn allemaal gewoon mensen en we hebben onze hoogte- en dieptepunten. Persoonlijk ben ik me ervan bewust dat ik moet werken aan mijn welzijn, zelfs als ik daar soms geen zin in heb.

 

Mijn advies zou zijn om met elkaar te praten. Wat me vaak opvalt als ik tegen mensen zeg “ik voel me vandaag niet zo goed” of “ik heb een slechte dag” dat dat een heel goede gespreksstarter is. Want we hebben allemaal met deze gevoelens te maken. Deel dus met elkaar hoe je je voelt en wees niet bang om professionele hulp te zoeken wanneer je dat nodig hebt.

 

Roel: Wat mijn mentaal welzijn betreft, geloof ik sterk in evenwicht. Als ik voel dat er iets niet goed gaat, zorg ik ervoor dat ik mijn tijd besteed aan iets anders dan werk. Dat kan van alles zijn, voor mij is dat fietsen, sporten of trompet spelen. Maakt niet uit, zolang het maar geen werk is. En nogmaals, maak gebruik van de mensen om je heen, want degenen die om je geven kunnen en willen helpen, maar soms moet je het vragen. We denken te vaak dat we het alleen kunnen, wat niet waar is. Anderen kunnen altijd helpen, dus maak daar gebruik van.