De 5 fasen van rouw (video)

Psychiater Elisabeth Kübler-Ross werkte veel met terminaal zieke patiënten. Tijdens hun gesprekken ontdekte ze dat haar patiënten allemaal min of meer dezelfde fasen doorliepen in het rouwproces waarin ze afscheid namen van hun leven. 

 

Op basis van die observatie ontwikkelde ze haar theorie voor de 5 fasen van rouw, die een van de bekendste rouwmodellen in de psychologie is geworden.

Wij kiezen ervoor om het 5-fasen model van Kübler-Ross te volgen, omdat er veel onderzoek naar is gedaan, en het op grote schaal gebruikt wordt – van klinische settings tot de bedrijfswereld. Maar er zijn meerdere psychologische theorieën over rouw.

 

Dus beschouw dit model vooral als een leidraad om je meer begrip en houvast te bieden. Want ieder verlies is anders en iedereen ervaart rouw op hun eigen manier.

Omgaan met rouw: de ontkennings- en de boosheidsfase

In deze video hebben we de eerste 2 fasen uit het rouwmodel van Elisabeth Kübler-Ross besproken:

Ontkenning: het gevoel van shock en niet willen geloven dat er iets ergs is gebeurd (en er niet over kunnen of willen praten).

Boosheid: de woede, frustratie of machteloosheid die je voelt – om de situatie of richting jezelf – en wat je kunt doen om je emoties te uiten.

 

Ook heeft Willemijn uitgelegd dat de 5 fasen niet lineair hoeven te verlopen: het kan heel goed dat een rouwproces een andere volgorde heeft.

 

 

👉 Dit was de introductie van het rouwmodel van dr. Kübler-Ross. In de volgende les bespreken we de andere 3 fasen die zij onderscheidt.