De 5 fasen van rouw – vervolg (video)

In de vorige les heb je kennisgemaakt met de rouwfasen ontkenning en boosheid. Nu bespreekt Willemijn de volgende 3 fasen uit het rouwmodel van dr. Kübler-Ross.

Onderhandelen, depressie en acceptatie

In deze les heb je gezien: 

• Hoe de hoofdfase van rouw zich uit: als willen begrijpen en verklaren waarom de nare gebeurtenis jou is overkomen.

Dat de vierde fase bestaat uit depressie of intens verdriet, waarin je overmand kunt worden door emotie – vanwege het besef dat je iets of iemand die veel voor je betekende echt kwijt bent.

Dat je uiteindelijk, ondanks je verdriet en dankzij begrip voor jezelf, in een fase komt met meer rust en vrede: de acceptatiefase.

 

👉 Nu je weet uit welke fasen een rouwproces kan bestaan, behandelen we in de volgende les hoe je deze kennis kunt gebruiken voor meer begrip en geduld – met jezelf of met anderen