Zo geef je bewuste, opbouwende feedback (voor managers)

Een cultuur van feedback creëren (video)

Voordat we in de feedbackcultuur duiken: hoe ziet opbouwende feedback er precies uit? Uit welke onderdelen bestaat het?

Hoe geef je opbouwende feedback?

Kort gezegd: wacht niet te lang, wees to the point, specifiek en kom met oplossingen. In deze video bespreekt Willemijn 6 elementen van goede feedback:

Een onderdeel van je cultuur

 

In een open, gezonde werkcultuur is feedback de norm: het wordt regelmatig gegeven, niet pas als er iets misgaat. Kortom, het is onderdeel van je cultuur.

 

Je maakt het daar onderdeel van dankzij een doorlopende ‘feedbackloop’: het regelmatig delen van constructieve feedback in vaste gesprekken tussen leidinggevenden en medewerkers.

 

🔁 De voordelen van doorlopende feedback

 

Onderzoek toont aan dat werknemers die wekelijks feedback krijgen in plaats van (half)jaarlijks, zich meer betrokken voelen bij hun werk. Ze geven 3 keer vaker aan dat ze gemotiveerd zijn om hun beste werk te leveren en hebben 5 keer meer kans om de feedback ook als nuttig te beschouwen (bron: Gallup).

 

Wil je impact maken op de lange termijn, streef dan naar het consequent geven van concrete, specifieke feedback:

 • Maak feedback een vast onderdeel van 1-op-1 gesprekken en bila’s, maar ook van teammeetings

 • Plan daarnaast feedback- en evaluatiemomenten op vaste tijden, bijvoorbeeld één keer per maand of kwartaal met je hele team of afdeling

 • Laat ook ruimte voor spontane discussies, brainstorm-momenten en complimenten

 

📈 Het belang van positieve feedback

 

Feedback geven is meer dan het leveren van kritiek of het analyseren van fouten. Het is opbouwend omdat het ook positieve evaluaties bevat. 

 

Positieve feedback bestaat uit het erkennen van de goede prestaties en kwaliteiten van anderen (of de positieve kanten van een proces) – en die op regelmatige basis benoemen.

 

Hierdoor voelen je collega’s zich gezien, gewaardeerd en zekerder in hun werk. Dat creëert een soort opwaartse spiraal: ze doen hun werk beter, hebben meer vertrouwen in jou en de organisatie, meer motivatie en meer mentale veerkracht. En dat is weer goed tegen personeelsverloop.

 

 

✏️ Oefening positieve feedback

 

Denk terug aan een moment waarop jij een collega positieve feedback gaf. En reflecteer op de impact daarvan met deze vragen: 

  1. Was je feedback specifiek en concreet? Welke specifieke prestaties of gedrag benoemde je in je feedback?
  2. Hoe reageerde je collega op de positieve feedback?
  3. Zag je erna verandering in hun gedrag, houding of functioneren?
  4. Welke invloed had jouw feedback op hun motivatie of inzet?

Opgeschreven? Bepaal dan 1 ding dat je hiervan hebt geleerd en dat je kunt meenemen of verbeteren in een volgende feedbacksessie.

 


👉🏾 In de volgende les gaan we aan de slag met een praktisch model voor het geven van feedback. Hoe bouw je je feedback op, en wat zeg je precies?