Veelgestelde vragen

Hieronder staan antwoorden op veel van je vragen.
Liever direct aan ons je vraag stellen? Neem dan contact met ons op.

Is OpenUp NEN7510 en ISO27001 gecertificeerd?

Ja zeker. Wij zijn NEN7510 en ISO27001 gecertificeerd, wat betekent dat wij voldoen aan de (wettelijk) gestelde eisen voor informatiebeveiliging binnen de zorg.

OpenUp gebruikt 24sessions voor videobellen – is dat wel veilig?

Ja, 24sessions is een betrouwbare app, eenvoudig in gebruik en voldoet aan de privacywetgeving.

Hoe is mijn privacy bij jullie gewaarborgd?

Bij OpenUp vinden we dat wederzijds vertrouwen en onze beroepscode leidend zijn in onze dienstverlening. Daarom is het voor ons vanzelfsprekend dat privacy een belangrijk recht is. Wij zijn dan ook NEN7510 en ISO27001 gecertificeerd, wat betekent dat wij voldoen aan de (wettelijk) gestelde eisen voor informatiebeveiliging binnen de zorg.
Onze bedrijfsvoering is zodanig ingericht dat je als (toekomstig) gebruiker van onze diensten zeker bent dat de persoonsgegevens die je met ons deelt in veilige handen zijn. Hieronder hebben we de uitgangspunten beschreven waarop ons beleid omtrent privacy & data trust. Voor meer informatie verwijzen we je naar ons gedetailleerde privacy statement.
Wat gebeurt er met mijn persoonlijke gegevens? ​
 • Wanneer je aan een van onze psychologen een hulpvraag stelt ga je een zogenoemde ‘geneeskundige behandelovereenkomst’ aan. Hiermee geef je ook toestemming voor het gebruik van je gegevens daar waar wij deze nodig hebben om jou goed te helpen met jouw hulpvraag.
 • Behalve voor (psycho)medische en wettelijke doeleinden verwijderen wij gegevens, met betrekking tot je behandeling, zoveel mogelijk nadat deze is afgelopen.
 • Je kan ten alle tijden je gegevens bij ons opvragen of laten verwijderen.
 • Wij vragen je om toestemming voor het gebruik van je gegevens in geanonimiseerde of gepseudonimiseerde vorm voor de verbetering van onze diagnostiek en behandeling. Daarmee verbeteren wij onze (psycho)medische zorg voor toekomstige cliënten
 • Wij verwerken je gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor deze noodzakelijk zijn.
Wie mogen mijn persoonlijke gegevens inzien?
Inzichtelijkheid in en verwerking van je persoonsgegevens is beperkt.
 • Wij verstrekken je persoonsgegevens niet aan derden, behalve als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze dienstverlening.
 • Alleen medewerkers die betrokken zijn bij de behandeling hebben toegang tot je (psycho)medische gegevens, overige persoonsgegevens zijn alleen inzichtelijk voor medewerkers die deze nodig hebben voor onze bedrijfsvoering.
 • Onze behandelaars zijn medisch gecertificeerd en vallen onder een beroepsgeheim. Overige medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.
 • Daar waar mogelijk werken wij zoveel mogelijk met geanonimiseerde of gepseudonimiseerde gegevens.
Hoe zit het met de beveiliging van onze online systemen en partijen waarmee wij samenwerken?
 • Onze systemen en processen zijn beveiligd om te voorkomen dat je gegevens gebruikt worden voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld zijn.
 • Alle partners waar wij mee werken voor het leveren van onze diensten zijn geselecteerd op basis van strikte eisen met betrekking tot hun betrouwbaarheid, integriteit en veiligheid.
 • Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met al onze partners.
Voldoet OpenUp.care aan alle geldende wetten en juridische richtlijnen?
Ja, wij voldoen aan alle geldende wetten en juridische richtlijnen, namelijk:
 • Wij voldoen aan alle richtlijnen die gelden binnen het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en bestaande regels over privacy in de zorg.
 • Wij zijn NEN7510 en ISO27001 gecertificeerd, wat betekent dat wij voldoen aan de (wettelijk) gestelde eisen voor informatiebeveiliging binnen de zorg.

Hoe vertrouwelijk is de informatie die ik deel met OpenUp?

Informatie die je met ons deelt is vertrouwelijk en wordt behandeld als onderdeel van ons beroepsgeheim.
Bij OpenUp vinden we dat wederzijds vertrouwen en onze beroepscode leidend zijn in onze dienstverlening. Daarom is het voor ons vanzelfsprekend dat privacy een belangrijk recht is. Wij zijn dan ook NEN7510 en ISO27001 gecertificeerd, wat betekent dat wij voldoen aan de (wettelijk) gestelde eisen voor informatiebeveiliging binnen de zorg.
Wij delen geen persoonlijke informatie zonder jouw expliciete goedkeuring, ook niet aan jouw werkgever indien zij een samenwerking hebben met OpenUp.
Als je gebruikt maakt van het aanbod van IZZ en VGZ voor een gratis consult delen wij jouw klantnummer met hen zodat zij kunnen valideren dat je daadwerkelijk bij hen verzekerd bent. Deze informatie wordt niet met je werkgever gedeeld. Informatie die je met ons deelt is vertrouwelijk en wordt behandeld als onderdeel van ons beroepsgeheim.

OpenUp wordt mij aangeboden door mijn werkgever – weten zij dat ik een OpenUp consult boek?

Nee, wij delen geen persoonlijke informatie met je werkgever zonder jouw expliciete goedkeuring.

Bij OpenUp vinden we dat wederzijds vertrouwen en onze beroepscode leidend zijn in onze dienstverlening. Mocht het consult worden aangeboden door je werkgever of je zorgverzekeraar, dan betalen zij wel de rekening. Wij hebben afgesproken dat wij op de rekening niet aangeven wie het consult gebruikt heeft. Zo is de vertrouwelijkheid gewaarborgd.

Als je gebruikt maakt van het aanbod van IZZ en VGZ voor een gratis consult delen wij jouw klantnummer met hen zodat zij kunnen valideren dat je daadwerkelijk bij hen verzekerd bent. Deze informatie wordt niet met je werkgever gedeeld. Informatie die je met ons deelt is vertrouwelijk en wordt behandeld als onderdeel van ons beroepsgeheim.