Succesvol leidinggeven aan een hybride team

De zelfdeterminatietheorie (video)

Hybride leidinggeven vraagt in de praktijk om een persoonlijke aanpak. Je moet immers de autonomie van collega’s die thuiswerken op de een of andere manier samenbrengen met een traditionele kantooromgeving. 

 

Om je teamleden en hun behoeften in hun werk beter te leren begrijpen, duiken we in de zelfdeterminatietheorie. Dat is een theorie voor intrinsieke motivatie.

Wat is de zelfdeterminatietheorie?

 

Zelfdeterminatie (zelfbeschikking) verwijst naar het vermogen om je eigen keuzes te maken en je leven zelf in te richten. Volgens de zelfdeterminatietheorie hebben mensen 3 basisbehoeften om zich intrinsiek gemotiveerd te voelen:

 

👥 Verbondenheid: de behoefte om je verbonden te voelen met de mensen om je heen, of met de bredere missie van je organisatie.

 

🪜 Autonomie gaat om controle ervaren over je keuzes, acties, gedrag en doelen: zelf beslissingen mogen nemen, je tijd kunnen indelen en verantwoordelijk zijn voor je eigen taken en hoe je die uitvoert. 

 

🎯 Competentie: het gevoel dat je de vaardigheden die voor jou belangrijk zijn goed benut in je werk en verder kunt ontwikkelen. Het versterkt ook je neiging om zelf in actie te komen om je doelen te bereiken.

De theorie toepassen

In deze video legt psycholoog Lizzy je uit hoe je de 3 pijlers van zelfdeterminatie praktisch inzet bij hybride leidinggeven:

 

🫶🏽 Hoe jij de rol van verbinder op je neemt om de verbondenheid van je team te versterken; 

🦸‍♀️ Hoe je de pijler van autonomie toepast door je team het vertrouwen te geven dat ze hun werk zelf kunnen indelen en dat ze mogen meebeslissen

🏆 Hoe je het gevoel van competentie kunt vergroten door je team te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun vaardigheden en zelfvertrouwen

➡️ Tot zover de zelfdeterminatietheorie en hoe je die toepast om te voldoen aan de persoonlijke behoeften van je teamleden. In de volgende les vatten we onze praktische tips voor hybride leiderschap samen.