Inzicht in je emoties

Emoties: boodschappers van je binnenste (video)

Een emotie is een psychologische toestand met een grote invloed op hoe je je voelt, en hoe je handelt. Die toestand kan complex zijn, want je emoties worden bepaald door meerdere factoren.

 

In deze cursus gaan we daarom aan de slag met je bewust worden van gevoelens. Door je eigen emoties beter te begrijpen, kun je verstandigere beslissingen nemen – en voel je je meer in balans.

Wat zijn emoties?

In de eerste video bespreekt psycholoog Paul Hessels de 3 elementen die bepalen hoe je emoties ervaart. En waarom je ook ongemakkelijke emoties kunt hebben (2 min.):

Samengevat

Hoe je emoties ervaart, wordt bepaald door 3 elementen:

 

 • Subjectieve ervaring: je persoonlijke reactie op situaties, meer beïnvloed door jouw interpretatie dan door de situatie zelf.

 • Fysiologische reactie: de automatische respons van je lichaam op emoties, die je fysiek kunt voelen: zoals een knoop in je maag als je spanning ervaart.

 • Reactie in je gedrag: hoe je emoties uit; wat er extern te zien is aan je handelingen, gezichtsuitdrukking of lichaamstaal.

 

Zie emoties als je persoonlijke boodschappers: ze geven uiting aan je innerlijke wereld en helpen je om te begrijpen hoe je reageert op de fijne en minder fijne gebeurtenissen in het leven.

💡 Oefening: begrijpen waar je emoties uit bestaan

 

Tijd om te oefenen met het herkennen van de 3 elementen.

 

Denk eens terug aan de laatste keer dat je een intense emotie ervoer. Haal je die situatie weer helder voor de geest en beantwoord deze vragen (opschrijven mag, maar hoeft niet):

  1. Subjectieve ervaring: Hoe heb je de situatie die bij jou een emotie teweegbracht zelf ervaren of geïnterpreteerd?
  2. Fysiologische reactie: Wat voelde je op dat moment in je lichaam?
  3. Reactie in je gedrag: Hoe uitte deze emotie zich in je acties, gezichtsuitdrukking of lichaamstaal?

 

👉 In de volgende les gaan we aan de slag met het identificeren van alle verschillende emoties die je kunt ervaren.