Vertrouwens-persoon via OpenUp

Geef werknemers toegang tot een externe vertrouwenspersoon via OpenUp! Onze vertrouwenspersonen bieden jouw medewerkers een snel en onafhankelijk luisterend oor.

Waarom een externe vertrouwenspersoon?

Op 23 mei 2023 is het wetsvoorstel aangenomen waarin voor werkgevers met meer dan 10 werknemers het aanstellen van een vertrouwenspersoon verplicht is gesteld. Hoewel deze wet nog niet is doorgevoerd, zullen bedrijven na de invoering volgens de Arbowet verplicht worden om in samenspraak met de ondernemingsraad te kiezen voor een interne of externe vertrouwenspersoon om hun werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting. Bij OpenUp voorzien we deze behoefte met onze hoogopgeleide externe vertrouwenspersonen.

Wat doet een vertrouwenspersoon van OpenUp?

Een vertrouwenspersoon is er voor werknemers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag, en speelt daarmee een cruciale rol binnen een bedrijf. De taken van een vertrouwenspersoon bestaan onder andere uit:

Luisteren en opvangen

Vertrouwenspersonen staan klaar om te luisteren naar werknemers die problemen of zorgen hebben en bieden hen de nodige emotionele steun.

 

Begeleiden

Ze helpen werknemers bij het vinden van oplossingen voor hun problemen of verwijzen hen, indien nodig, door naar een andere adviseur.

Adviseren

Ze schetsen de situatie en delen observaties in een anoniem jaarlijks rapport met het bedrijf, zoals vereist door de Arbowet.

300.000+ mensen gebruiken OpenUp om het beste uit zichzelf te halen
Boek een demo

Waarom kiezen voor OpenUp?

Bij OpenUp bieden wij deskundige ondersteuning via onze ervaren en hoogopgeleide psychologen. Ons team heeft uitgebreide ervaring in het ondersteunen van werknemers en het bevorderen van een gezonde werkcultuur.

Neutrale en deskundige ervaring

Volgens de wettelijke voorschriften moet een vertrouwenspersoon neutraal en deskundig zijn, en genoeg tijd kunnen vrijmaken om hun rol effectief uit te voeren. Bij OpenUp garanderen wij deze kwaliteiten, zodat je zeker weet dat je medewerkers de best mogelijke ondersteuning krijgen.

 

Vertrouwelijkheid gegarandeerd

We waarborgen de privacy van jouw medewerkers, zodat zij hun zorgen in alle vertrouwen kunnen delen.

Wettelijke naleving

Met onze diensten voldoet jouw bedrijf aan de nieuwste wettelijke vereisten voor vertrouwenspersonen zodra deze wet officieel ingevoerd wordt.

Onze Aanpak

Tijdens een inleidend gesprek met het management bepalen we jullie prioriteiten en verwachtingen met betrekking tot de rol van de vertrouwenspersoon. Vervolgens zijn onze vertrouwenspersonen beschikbaar om een luisterend oor te bieden en medewerkers te begeleiden bij het vinden van oplossingen of door te verwijzen indien nodig. Daarnaast verstrekken we jaarlijks een gedetailleerd rapport aan de werkgever, met inachtneming van de vertrouwelijkheid.

Het platform voor mentaal welzijn dat jouw personeel nodig heeft.
Boek een demo