5 redenen waarom Learning & Development belangrijk is voor het welzijn van je werknemers

16 aug ‘23
5 min
Werkprestaties
Redactie OpenUp
Gecontroleerd door psycholoog Paul Hessels
Employee Learning and Development
Vandaag de dag is de wereld een plek vol verandering en onzekerheid. En dat geldt ook voor de werkvloer. In de afgelopen jaren hebben je werknemers voor veel uitdagingen gestaan, van een pandemie en het nieuwe werken tot reorganisaties. Hoe ga je als organisatie om met die constante verandering, en bescherm je tegelijkertijd het mentale welzijn van je werknemers?

 

Op die vraag bestaat geen eenduidig antwoord. In dit artikel leer je van psycholoog Paul Hessels hoe je met Leren en ontwikkelen (L&D) een positieve impact kan maken op je werknemers.

“ Learning is a lifelong process of keeping abreast of change. And the most pressing task is to teach people how to learn. 

 

– Peter Drucker

Wat is Learning and Development (L&D)?

 

Learning and Development of L&D – ‘Leren en ontwikkelen’ in het Nederlands – staat eigenlijk ouderwets voor bijscholing en omscholing. Het stelt werknemers in staat om nieuwe kennis op te doen, vaardigheden te verbeteren en zo hun prestaties op het werk te verhogen. Maar het gaat ook om het creëren van een cultuur van voortdurend leren. En zo is het een HR-proces geworden om de werktevredenheid en productiviteit van je medewerkers te vergroten, en tegelijkertijd verloop te verminderen.

 

L&D kan uit verschillende initiatieven bestaan, zoals trainingen, leerprogramma’s,, workshops, coaching, mentorschap, e-learning of zelfgestuurd leren.

 

Waarom leren en ontwikkeling onmisbaar is op de moderne werkplek

 

De mogelijkheid krijgen om te leren en je verder te ontwikkelen is niet alleen cruciaal voor je werknemers zelf – ook voor het succes van je organisatie. 

 

Er zijn 2 belangrijke redenen waarom Learning & Development niet mag ontbreken op de moderne werkplek. “Mensen hebben een natuurlijke drang om te leren: om zich te ontwikkelen,” legt psycholoog Paul Hessels uit. 

 

“Het is goed om je te realiseren dat groei er voor iedereen anders uit kan zien.” Binnen de context van L&D betekent het dat sommige medewerkers hun professionele ontwikkeling belangrijker vinden, terwijl anderen juist meer waarde hechten aan persoonlijke of zelfs spirituele groei. Of aan alle drie. Wat iemands leerdoel ook is, het is belangrijk om als leidinggevende uit te gaan van ieders individuele ontwikkeling. Want alleen zo bereik je de beste resultaten, omdat je teamleden dan gemotiveerd zijn en beter kunnen worden in dat waar hun kracht ligt.

 

Daarnaast is er ook vanuit organisatorisch perspectief een duidelijk strategisch voordeel als je als bedrijf investeert in de ontwikkeling van je werknemers. 

 

Organisaties die Learning and Development programma’s opzetten blijken meer betrokken medewerkers te hebben, een hogere productiviteit te behalen en personeel makkelijker te behouden (retentie). En die hogere retentie is een groot voordeel in de krappe arbeidsmarkt. Volgens het rapport ‘The State of L&D in 2022’ geeft 76% van de werknemers aan dat ze sneller bij een bedrijf zullen blijven dat training en ontwikkeling aanbiedt.

 

De voordelen van L&D voor jouw werknemers

 

Hoe kan Learning & Development bijdragen aan een fijne werkcultuur en het welzijn van je medewerkers? In die voordelen duiken we nu.

 

1. Meer collegialiteit, verbinding en saamhorigheid

 

Samen leren met je collega’s schept een band. Wanneer je als team een nieuw project of een uitdagende training aangaat, leer je elkaar beter kennen. Je begrijpt elkaars sterke punten, maar ook elkaars zwakke punten beter. Kortom: je teamleden weten beter wat ze aan hun collega’s of aan jou als manager hebben.

 

Die verbinding door je in teamverband te ontwikkelen is van essentieel belang voor mentaal welzijn, na de pandemie alleen maar meer. Want wij mensen zijn sociale wezens.

 

💡Wist je dat jouw collega’s van elkaar én anderen kunnen leren via Spaces to OpenUp? We organiseren meerdere interactieve groepssessies per maand om meer te leren over mentaal welzijn op het werk.

 

2. Kweek veerkracht ten tijde van technologische ontwikkelingen

 

In een McKinsey Global Survey over de werkplek van de toekomst gaf bijna 9 op de 10 leidinggevenden aan dat hun organisatie kampt met een skills gap, of verwacht dat die de komende 5 jaar ontstaat. Een kloof in de vaardigheden van werknemers dus. 

 

Om de vaardigheidskloof te dichten, is het van belang dat je werknemers de juiste hulpmiddelen biedt om zich aan te passen aan de veranderende werkomgeving.

 

Met de opkomst van technologie en kunstmatige intelligentie (AI) is de banenmarkt voortdurend in beweging en verdwijnen banen waar eerder vraag naar was. Via bijscholing kunnen werknemers nieuwe vaardigheden verwerven – ook meer digitale skills – om zich voor te bereiden op een veranderende rol.

 

Als je als organisatie investeert in scholing en werknemers in staat stelt om te leren, vergroot je zo hun veerkracht in deze tijden van snelle verandering. Die veerkracht geeft een groter gevoel van zekerheid en neemt angst voor het onbekende weg, bijvoorbeeld om je baan te verliezen in tijden van economische onzekerheid.

 

Pro tip 💡 Moedig je werknemers aan om vertrouwd te raken met AI op het werk. Geef bijvoorbeeld een interne training over veilig gebruik van ChatGPT, bied externe cursussen aan of roep een ‘AI werkgroep’ in het leven.

 

Meer weten? Lees ook: AI en werk: de impact op jouw organisatie en het welzijn van je medewerkers

Wil je op de hoogte blijven van mentaal welzijn op het werk? Word dan lid van onze nieuwsbrief voor regelmatige updates en ideeën.

3. Stimuleer duurzame inzetbaarheid

 

Een baan draait om meer dan salarisverhoging en promotie maken. Natuurlijk zijn dat belangrijke onderdelen van een succesvolle carrière, maar voor veel mensen bestaat succes ook uit een leven lang leren.

 

Door mogelijkheden voor leren en ontwikkelen aan te bieden, voorzie je in die behoefte. Dat helpt weer bij retentie, en bovendien geef je werknemers meer gemoedsrust als ze zeker zijn dat ze de kans krijgen om zich verder te ontwikkelen. Dat is weer belangrijk om hun mentale welzijn te beschermen, zeker in tijden van verandering en economische onzekerheid.

 

💡Lees verder in onze blog In 6 stappen naar duurzaam inzetbaar personeel

 

4. Groter gevoel van voldoening en motivatie 

 

Een logisch gevolg van investeren in de ontwikkeling van je medewerkers: als je weet dat een werkgever in je investeert, voel je je gewaardeerd en groeit je motivatie. 

 

Daarnaast ervaren werknemers door te leren een groter gevoel van voldoening in hun werk. Dankzij L&D-programma’s kunnen ze ontdekken waar hun talenten en groeimogelijkheden liggen, zichzelf uitdagen en nieuwe doelen bereiken. En dat gevoel van verder komen in je carrière en bijdragen aan een groter doel heeft weer een positieve invloed op hun mentale welzijn.

 

Dat komt omdat leren en ontwikkelen bijdraagt aan een gevoel van zelfbeschikking – zoals het in de psychologie heet. Volgens de zelfbeschikkingstheorie zijn er 3 onderdelen van motivatie:

 

  • autonomie: het gevoel hebben dat je controle hebt over je eigen beslissingen;

 

  • verbondenheid: je verbonden voelen met anderen;

 

  • competentie: het vermogen om je vaardigheden te gebruiken om een resultaat te behalen. 

 

5. Leren en ontwikkelen bevordert de psychologische veiligheid op het werk

 

Volgens onderzoek van McKinsey is investeren in ontwikkeling een goede methode om gedrag te stimuleren dat de psychologische veiligheid in een organisatie vergroot. Werknemers die aangeven dat hun bedrijf voldoende investeert in leren en ontwikkeling, geven ook vaker aan dat hun leidinggevenden gezond, stimulerend leiderschapsgedrag vertonen.

 

 

Zo stimuleer je Leren en ontwikkeling

 

De meeste organisaties hebben een L&D-budget voor elke werknemer, maar vaak worden deze potjes lang niet allemaal opgemaakt. Hoe kun je er dan voor zorgen dat je werknemers gedurende hun carrière nieuwe vaardigheden blijven ontwikkelen?

Hier zijn enkele suggesties:

 

  • Lead by example: geef het goede voorbeeld. Als je leren en ontwikkelen wilt stimuleren, moeten HR en het management laten zien waar ze voor staan en actief bezig zijn met hun eigen groei. Of het nu gaat om een leiderschapscursus of een eigen interesse, laat zien dat L&D een belangrijk onderdeel is van loopbaanontwikkeling in jullie organisatie.

 

  • Maak check-ins een gewoonte. Om je teams goed te begeleiden bij hun ontwikkeling, is het belangrijk om regelmatig leerdoelen en voortgang te bespreken. Dat kun je doen tijdens check-ins en feedbacksessies, bijvoorbeeld 1 keer per week en eens per maand.

 

  • Baseer je aanpak op sterke punten. Als werknemers niet goed weten waar ze moeten beginnen met hun persoonlijke ontwikkeling, ga dan altijd uit van hun sterke punten (niet van verbeterpunten). Je kunt die samen met hen bepalen en hen helpen om te focussen op waar ze goed in zijn. 

🧠Meer weten over hoe je werknemers motiveert? Lees verder in De 4 basisprincipes voor gemotiveerde medewerkers

 

 

Tot slot

 

Door te investeren in Learning & Development, vergroot je de vaardigheden van werknemers en creëer je een sterke cultuur waarin betrokkenheid, persoonlijke groei en welzijn voorop staan. Zo draagt leren en ontwikkeling bij aan het succes van zowel je werknemers als de organisatie in z’n geheel. En HR-professionals en managers spelen een centrale rol bij het implementeren van effectieve leer- en ontwikkelingsstrategieën.

 

Ben je een HR-professional of leidinggevende en wil je samen met andere professionals in gesprek? Over uitdagingen op het gebied van HR en mentaal welzijn op het werk? Doe dan mee met onze online HR-roundtables om ervaringen uit te wisselen met anderen en best practices te ontdekken, onder leiding van een gecertificeerd psycholoog.

Maandelijkse nieuwsbrief

Blijf up-to-date

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste blogs, webinars, interviews en informatie over mentaal welzijn voor jouw medewerkers.